صفحات

ورود شما هم میهنان ارجمند را به کلیسای کاتولیک گرامی میداریم

کلیسای St.Johannes در آلمان

کلیسای St.Johannes در آلمان

سه وظیفه مهم کلبسا1- پیروی از عیسی مسیح (مسیح به شاگردانش ماموریت میدهد، پس بروید وهمه مردمان را شاگرد سازید )متی 19:28 


2- بیان اینکه همه فوران زندگی از رستاخیز مسیح سرچشمه می گیرد (مسیح هر روزه تا انقضای عالم همراه مامیباشد)متی 20:28

3- تشکر از خدا برای زندگی تازه ای که به ما داده است .

۲ نظر:

  1. وظایف کلیسای مسیحیارو ببین مسجدای مارو ببین واقعا واسه خودم متاسفم با این دینم دوست دارم مسیحی بشم

    پاسخحذف
  2. ما هم مسجد داریم همش گریه و تظاهر ودروغ ........

    پاسخحذف