صفحات

ورود شما هم میهنان ارجمند را به کلیسای کاتولیک گرامی میداریم

کلیسای St.Johannes در آلمان

کلیسای St.Johannes در آلمان

15 آگوست روز انتقال مریم مقدس به آسمان

** 15 آگوست ، جشن انتقال مریم مقدس به آسمان گرامی باد **هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر